Održan sastanak sa EuroGeographicsom - FGU

Novosti pregled

Održan sastanak sa EuroGeographicsom

06.12.2020 17:36

Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik ravnatelja u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija gosp. Denis Tabučić su 3.12.2020. održali sastanak putem elektronskih kanala za komunikaciju sa novo odabranom generalnom tajnicom i izvršnom ravnateljicom EuroGeographics-a gospođom Leom Bodossian.

Tijekom sastanka razmatran je status organizacije generalne skupštine EuroGeographics-a 2021. godine u Sarajevu, a čiji će domaćin biti Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Razmatrane su i druge teme od interesa:

-Mreže za razmjenu znanja (KEN)

-Regionalna suradnja geodetskih uprava na području Zapadnog Balkana

-Uloga EuroGeographics-a u zastupanju interesa vlastitih članova u međunarodnim okvirima

Natrag