ODRŽAN SASTANAK I PREZENTACIJA U OKVIRU ŠESTE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: „PODRŠKA PRI USPOSTAVI DIGITALNOG ARHIVA“ - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK I PREZENTACIJA U OKVIRU ŠESTE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: „PODRŠKA PRI USPOSTAVI DIGITALNOG ARHIVA“

21.02.2018 15:43

U općini Gradačac je 19 i 20. veljače 2018. godine održan dvodnevni sastanak u okviru planiranih aktivnosti šeste komponente CILAP projekta– Podrška pri uspostavi digitalnog arhiva. Teme sastanaka bile su razmatranje trenutnog statusa implementacije pilot projekta skeniranja dokumentacije u općini Gradačac, kao i informativna prezentacija sustava ostalim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta, angažiranog pružatelja usluga izrade sustava digitalnog arhiva-firme Gauss d.o.o. te predstavnika općine Gradačac održan je 19. veljače u prostorijama općine Gradačac, a razmatran je trenutni status implementacije softvera za digitalni arhiv FBiH, kao i status implementacije projekta skeniranja dokumentacije u općini Gradačac.

Organiziran je i posjet Centru za skeniranje općine Gradačac 20. veljače 2018., a održana je i prezentacija o uspostavi sustava digitalnog arhiva na kojoj su sudjelovali i predstavnici 12 jedinica lokalne samouprave u FBiH. Nakon uvodnog obraćanja pomoćnika načelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac gosp. Fedrida Durmiševića, prisutnima se obratio i pomoćnik ravnatelja u sektoru za geoinformatiku gosp. Nedžad Pašalić te ravnateljica CILAP projekta gđa. Anđa Zimić, a predstavnik firme Gauss d.o.o. gosp. Almir Karabegović je održao prezentaciju glede glavnih funkcionalnosti softvera za digitalni arhiv.

Predstavnici općine Gradačac su predstavili iskustva općine Gradačac pri realizaciji navedenog projekta, a završnu prezentaciju je održao zaposlenik sektora za geoinformatiku gosp. Denis Tabučić istaknuvši da su kroz norveški projekt „Javne službe za tržište nekretnina i europske integracije“ osigurana sredstva za nastavak razvoja sustava digitalnog arhiva, te da će prvi koraci biti uključivanje jedinica lokalne samouprave u FBiH. Također će se raditi i na integraciji sa drugim sustavima, a obuke i izgradnja kapaciteta za realizaciju navedenih aktivnosti bit će osigurana kroz CILAP projekt.

Natrag