Održan sastanak glede izrade softvera za katastar komunalnih uređaja - FGU

Novosti pregled

Održan sastanak glede izrade softvera za katastar komunalnih uređaja

11.12.2019 15:07

Nakon provedene zajedničke javne nabave Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Zavoda za izgradnju Sarajevske Županije glede pružanja usluga „Izrada softvera za katastar komunalnih uređaja“ kao najpovoljniji ponuđač je izabran konzorcij Geometrika d.o.o. Grude i Gauss d.o.o. Tuzla.

Prvi sastanak radne skupine zadužene za praćenje realizacije projekta izrade softvera i pružatelja usluga je održan 10.12.2019 godine. Dogovoren je način komunikacije između predstavnika radne skupine i predstavnika pružatelja usluga, imenovane kontakt osobe i način periodičnog izvještavanja od strane pružatlja usluga a sve sukladno projektnom zadatku.

Radna skupina je prezentirala projektni zadatak a analizirane su i sve faze projekta definirane projektnim zadatkom, minimalni opći, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koje softver za katastar komunalnih uređaja treba zadovoljiti.

Potpisanim Ugovorm je predviđena izrada, testiranje te implementacija softvera na četiri lokacije najkasnije do kraja studenoga 2019. godine.

Natrag