Održan radni sastanak sa Federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gosp. Šemsudinom Dedićem - FGU

Novosti pregled

Održan radni sastanak sa Federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gosp. Šemsudinom Dedićem

28.07.2022 19:26

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je 28.07.2022. godine održan radni sastanak ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gospodina Željka Obradovića i njegovih suradnika sa Federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gosp. Šemsudinom Dedićem.

Prezentirane su aktualnosti u radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove sa posebnim osvrtom na nastavak izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere te aktivnosti Projekta registracije nekretnina.

Od posebnog zajedničkog značaja za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko – pravne poslove i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su aktivnosti na provođenju komasacije zemljišta teritorija Federacije BiH te su doneseni zaključci za ostvarivanje buduće suradnje a koji će biti predloženi Vladi Federacije BiH.

Natrag