Održan peti hrvatski kongres o katastru - FGU

Novosti pregled

Održan peti hrvatski kongres o katastru

12.05.2014 15:24

U organizaciji Hrvatskog geodetskog društva, a pod visokim pokroviteljstvom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, u Zagrebu (Republika Hrvatska) je 8. i 9. svibnja 2014. godine održan peti Hrvatski kongres o katastru, s međunarodnim sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo preko 500 sudionika, kako iz Hrvatske tako i iz susjednih i drugih europskih zemalja.

Kongres je obuhvatio teme kojima se željelo opisati procese razvoja katastra, geodezije i geoinformatike. U skladu sa stanjem na tržištu i izazovima u geodetskoj struci pomno su izabrane teme kongresa, a koje su usuglašene s trenutačnim aktualnostima u kojima se našla geoinformatika u Hrvatskoj i susjednim državama:
- zakonodavni okvir – geodetski projekt;
- HTRS96/TM;
- katastar i zemljišni informacijski sustavi;
- legalizacija bespravno izgrađenih objekata/provedba u katastru i zemljišnoj
knjizi;
- infrastruktura prostornih podataka;
- formati razmjenskih podataka GML/XML i automatizacija obrade podataka;
- primjena novih tehnologija.
Sve predložene teme usuglašene su s poljima djelovanja povjerenstva Međunarodne udruge geodeta.
Kongresu su prisustvovali ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ Ivan Lesko, koji je u sklopu sesije „Uređivanje evidencija o nekretninama kao pretpostavka za korištenje fondova EU-a iz područja infrastrukture“ održao prezentaciju “Povezivanje katastra i zemljišnih knjiga u prednacrtu zakona o izmjeri i registraciji nekretnina Federacije BiH“.

Natrag