OBAVIJEST - FGU

Novosti pregled

OBAVIJEST

05.05.2014 15:29

U okviru programa Svjetske banke „Greater than Leadership – Inclusive and Informed Land Administration in the Western Balkans“ provodi se reforma koja obuhvaća unos JMBG posjednika u katastarske baze podataka u Federaciji BiH. Pilot-projekt se provodi u općini Breza, a cilj projekta je da se poveća broj unesenih podataka o JMBG u svrhu:
• potpore provođenju projekta Svjetske banke „Real Estate Registration Project – RERP“ - harmonizacija katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka;
• stvaranja pretpostavki za povezivanje s bazama podataka drugih institucija u FBiH;
• izrade statističkih izvješća o broju posjednika muškaraca i žena;
• budućih planiranja u općini.
Pozivaju se građani koji imaju posjed na području općine Breza da prijave svoj JMBG u općinskoj službi nadležnoj za katastar.
Svim općinskim katastrima u FBiH je poslana obavijest o potrebi i mogućnosti unosa JMBG u postojeće baze podataka.

Natrag