Nastavljena obuka korisnika registra cijena nekretnina - FGU

Novosti pregled

Nastavljena obuka korisnika registra cijena nekretnina

25.07.2017 08:28

Tijekom srpnja održane su obuke korisnika registra cijena nekretnina, i to 18. 7. 2017. godine u Općini Lukavac i 21. 7. 2017. godine u Gradu Mostaru. Obukama su prisustvovali predstavnici Općine, odnosno Grada, članovi Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina te predstavnici Porezne uprave Federacije BiH. Nakon predstavljanja aplikacije, na sastancima su dogovorene i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju početak uspostave registra cijena. Sukladno planu implementacije za 2017. godinu, predviđeno je uključiti 25 općina/gradova, a s obzirom na to da je interes općina/gradova velik, planirane su i pripremne radnje za uključivanje u implementaciju registra cijena nekretnina i preostalih općina u FBiH.

Natrag