Nastavak projekta obnove izmjere na području općine Ilidža - FGU

Novosti pregled

Nastavak projekta obnove izmjere na području općine Ilidža

08.07.2022 11:32

U srijedu 06.07.2022. godine je održan sastanak predstavnika općine Ilidža i Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove povodom potpisivanja Sporazuma o zajedničkom financiranju nastavka projekta obnove izmjere za katastarske općine Blažuj, Butmir, Hrasnica i Osijek.

Na sastanku su analizirani tekući radovi na obnovi izmjere k.o. Vlakovo te je izraženo obostrano zadovoljstvo trenutnim radovima i postignutim rezultatima na pilot projektu obnove izmjere na području općine Ilidža. Nakon završenih pripremnih radova i aerofotogrametrijskog snimanja pristupilo se dešifriranju fotoskica i izradi baze podataka za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta. Dešifriranje fotoskica je u završnoj fazi i očekuje se početak izlaganja na javni uvid u rujnu 2022. godine te uspostava nove katastarske evidencije početkom 2023. godine.

Nastavkom projekta obnove izmjere obuhvaćene su katastarske općine i radovi koji za cilj imaju uspostavu nove, točne i pouzdane katastarske evidencije koja će se koristiti pri Projektu registracije nekretnina i uspostavi/zamjeni zemljišne knjige. Sukladno usuglašenim planom aktivnosti planirani radovi će se izvoditi u sljedeće 2,5 godine.

Tijekom 2022. godine je planiran početak radova na k.o. Blažuj i Osijek (pripremni radovi i aerofotogrametrija) a tijekom 2023. početak radova na katastarskim općinama Butmir i Hrasnica i završetak radova na katastarskim općinama Blažuj i Osijek.

Federalna uprava i općina Ilidža nastavljaju uspješnu suradnju, kako na obnovi izmjere tako i na drugim projektima koje Federalna uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave implementira na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Natrag