Nastavak projekta obnove izmjere na području općine Ilidža - FGU

Novosti pregled

Nastavak projekta obnove izmjere na području općine Ilidža

01.09.2022 21:53

U sklopu nastavka implementacije projekta „Obnove izmjere na području općine Ilidža“ i Sporazuma o zajedničkom financiranju javne nabave, izvršeno je potpisivanje Okvirnog sporazuma za pružanje usluga obnove izmjere za katastarske općine Blažuj, Butmir, Hrasnica i Osijek. Istovremeno je temeljem Okvirnog sporazuma potpisan i prvi ugovor za pružanje usluga obnove izmjere za početak radova na dvije katastarske općine (Blažuj i Osijek).

Kao najpovoljniji ponuditelj izabran je konzorcij firmi Geobiro d.o.o. Konjic i Geodet d.o.o. Sarajevo. Na potpisivanju Okvirnog sporazuma i ugovora su sudjelovali ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove gosp. Željko Obradović, načelnik općine Ilidža gosp. Nermin Muzur i predstavnik pružatelja usluga gosp. Enes Jahić.

Nastavkom projekta obnove izmjere su obuhvaćene katastarske općine i radovi koji za cilj imaju uspostavu nove, točne i pouzdane katastarske evidencije koja će se koristiti pri uspostavi/zamjeni zemljišne knjige.

Tijekom 2022. godine su planirani radovi na pripremi i aerofotogrametrijskom snimanju katastarskih općina Blažuj i Osijek dok je za 2023. godinu planiran početak radova na katastarskim općinama Butmir i Hrasnica. Okvirnim sporazumom predviđen je završetak svih radova na predmetnim katastarskim općinama najkasnije do 31.12.2024. godine.

Federalna uprava i općina Ilidža nastavljaju uspješnu suradnju, kako na obnovi izmjere tako i na drugim projektima koje Federalna uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave implementira na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Natrag