Najava svečane ceremonije - FGU

Novosti pregled

Najava svečane ceremonije

17.07.2013 15:16

“SVEČANA CEREMONIJA PUŠTANJA U RAD JEDINSTVENOG SOFTVERA ZA KATASTAR (KATASTAR.BA) I INTERNET PREZENTACIJE KATASTARSKIH PODATAKA FEDERACIJE BIH”

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove sa zadovoljstvom najavljuje svečanu ceremoniju puštanja u rad jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH „Katastar.ba“ kao i internet prezentaciju podataka Federacije BiH. Svečana ceremonija će se održati 22.07.2013. godine s početkom u 11:00 sati u zgradi UNITIC BUSSINES CENTER u Sarajevu.

Planirano je da softver za katastar Federacije BiH „Katastar.ba“ rad pusti , gospodin Nermin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim softverskim rješenjem standardizirat će se pitanje održavanja digitalnih katastarskih planova i održavanja katastra u cjelini ali i izdavanje podataka, kao jedinstveno rješenje u Federaciji BiH. U okviru ovog ugovora je riješeno i pitanje hardvera i servera za sve općinske katastre Federacije Bosne i Hercegovine.

Natrag