Najava misije Svjetske banke - FGU

Novosti pregled

Najava misije Svjetske banke

21.03.2022 10:38

Projektni tim Svjetske banke će u sklopu redovne nadzorne misije održati sastanke s predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u razdoblju od 4. do 8. travnja 2022. Godine a sve u svrhu procjene realizacije Projekta registracije nekretnina - Dodatno financiranje.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS predstavit će dosadašnje aktivnosti u okviru tekućeg Projekta, a razgovarati će se i o utjecaju epidemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti.

Tijekom misije bit će predstavljene i aktivnosti i mogući opseg zadataka u sklopu novog projektnog razdoblja za koje se očekuje pokretanje pregovora i realizacija domaćih procedura odobravanja od strane nadležnih institucija.

Natrag