Najava internetske prezentacije zemljišnoknjižnih podataka - FGU

Novosti pregled

Najava internetske prezentacije zemljišnoknjižnih podataka

26.01.2017 14:17

Zadovoljstvo nam je najaviti internetsku prezentaciju zemljišnoknjižnih podataka svih općinskih sudova – zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH,koja će se održati u ponedjeljak, 30. 1. 2017. godine, u Sarajevu.

Zemljišnoknjižni podaci u Federaciji BiH se 30. 1. 2017. godine službeno objavljuju na Internetu, na web-stranici: www.e-grunt.ba. Javnost će imati mogućnost uvida u zemljišnoknjižne podatke na osnovi broja parcele i broja zemljišnoknjižnog uloška, te mogućnost praćenja statusa predmeta u zemljišnoknjižnom uredu.

Svi podaci su informativnog karaktera, a sve aktivnosti u vezi s objavljivanjem katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka su regulirane i u skladu su sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Podaci zemljišnoknjižnog softvera E-grunt su centralizirani za sve općinske sudove u Federaciji BiH. Objavljivanjem zemljišnoknjižnih podataka na Internetu građani će imati uvid u 1,46 milijuna zemljišnoknjižnih uložaka.

U okviru Projekta registracije nekretnina (RERP), razdoblje 2013. – 2018. godine, završena je digitalizacija uložaka i u zemljišnoknjižnim uredima općinskih sudova u Lukavcu, Tuzli i Jajcu, tako da je zemljišna knjiga u Federaciji BiH u potpunosti digitalizirana koncem 2015. godine.

Natrag