NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE - FGU

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE

04.11.2022 07:47

Predstavnici Svjetske Banke su u okviru nadzorne misije implementacije projekta Registracije nekretnina – Dodatno financiranje (RERP AF) boravili u Bosni i Hercegovini od 31.10. do 04.11.2022. godine te održali niz sastanaka sa predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tema nadzorne misije je bilo praćenje realizacije projekta Registracija nekretnina – Dodatno financiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine a konstatirano je da se sve aktivnosti realiziraju sukladno planiranoj dinamici, a istaknuto je zadovoljstvo činjenicom da su za glavne projektne aktivnosti realizirane javne nabave te da je planirano potpisivanje ugovora za glavne aktivnosti.

Tijekom provedbe Projekta je zahvaljujući aktivnostima na sistematskom usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra došlo do značajnog porasta broja zemljišnoknjižnih uložaka temeljenih na novoj katastarskoj izmjeri. Trenutno je 57,9% zemljišnoknjižnih uložaka temeljeno na novoj katastarskoj izmjeri. Ukupno je 1.433.922 vlasnika i suvlasnika do sada uknjižilo svoje nekretnine i zaštitilo svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupnog gospodarstva.

Istaknuto je opće zadovoljstvo postignutim rezultatima i data potpora predstavnicima Federalne geodetske uprave u daljnjoj realizaciji strateških ciljeva od kojih su usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i dorada informacijskih sustava prepoznate kao prioritetne aktivnosti.

Natrag