MISIJA SVJETSKE BANKE - FGU

Novosti pregled

MISIJA SVJETSKE BANKE

31.01.2017 11:37

U okviru misije Svjetske banke održan je završni sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove i predstavnika Svjetske banke. Sastanak je održan 30. siječnja 2017. godine, a glavna točka dnevnog reda bila je analiza realizacije Projekta registracija nekretnina – RERP u BiH.

Glavne aktivnosti projekta su usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u urbanim sredinama u Federaciji BiH, odnosno javno izlaganje nekretnina u Republici Srpskoj.

Na sastanku je istaknuto da se sve aktivnosti odvijaju sukladno usvojenim i usuglašenim planovima, te obostrano zadovoljstvo dosadašnjim stupnjem realizacije svih aktivnosti projekta.

Najbolji način za provjeru napretka projekta su indikatori, predstavljeni na današnjem sastanku, ajedan od najvažnijih indikatora je stupanj zadovoljnih korisnika. Kada je u pitanju Federacija BiH, radi se o približno 80% korisnika, a kada je u pitanju Republika Srpska, zadovoljno je oko 76% korisnika.

Predstavnici Svjetske banke su zadovoljni dosadašnjim rezultatima i suradnjom entitetskih uprava sa Svjetskom bankom.Imajući u vidu složenost realizacije projekta, ali i povećan broj zahtjeva pojedinih predstavnika jedinica lokalne samouprave, potvrđena je mogućnost nastavka projekta.

Sljedeća misija Svjetske banke, u cilju praćenja realizacije Projekta registracija nekretnina, bit će održana tijekom svibnja 2017. godine.

Natrag