KATASTARSKE OPĆINE LIVNO II I LIVNO III - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - FGU

Novosti pregled

KATASTARSKE OPĆINE LIVNO II I LIVNO III - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

29.03.2021 20:50

 

Oglase o izlaganju možete preuzeti sa linkova ispod:

Natrag