KATASTARSKA OPĆINA PAKLENIK, OPĆINA OLOVO - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NEKRETNINA - FGU

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA PAKLENIK, OPĆINA OLOVO - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NEKRETNINA

24.02.2022 09:30

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH 4/93 i 13/94"), te člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ("Službene novine F BiH, broj 92/16), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine F BiH br. 2/98, 48/99), Komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za K.O. Paklenik, općina Olovo, objavljuje sljedeći:

O G L A S

O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU PAKLENIK, OPĆINA OLOVO


             Dana 22.03.2022 godine, u zgradi Općine Olovo u Olovu, u kancelariji broj: 17 započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelovi zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj općini Paklenik, općina Olovo.

Katastarska općina Pakelnik obuhvata naseljena mjesta Bjeliš, Paklenik, Radačiće, Donji Drecelj, Gornji Drecelj, Čude – stanica.  

             Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave (dokumentaciju) koje će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u K.O. Paklenik da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nekretnin i pravima na nekretninama.  
           Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Paklenik, dužne su da se same jave Komisiji, i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.
             Građani su dužni ponijeti: ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica dužni su ponijeti Izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana (rodni list), a predstavnike pravne osobe obaveza je dostaviti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj) i izvodom iz sudskog registra o tačnom nazivu preduzeća.

             Ovaj oglas objavljen je na web stranici Općine Olovo i FGU Sarajevo, oglasnoj ploči Općine Olovo,MZ Petrovići, MZ Olovske Luke, i pripadajućih podružnica, Radio Olovu, Službenim novina F BiH i dnevnom listu „Dnevni avaz“, „Nezavisne novine“ Banja Luka, „BN“ Radio i drugim sredstvima informisanja dostupnim građanima, vlasnicima nekretnina sa područja K.O. Paklenik.
             Izlaganje na javni uvid podataka vršiti će se radnim danima (ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak) od 09:00 do 14:00 h u radnim prostorijama Komisije za izlaganje podataka, zgradi Općine Olovo, kancelarija broj: 17, na adresi Branilaca Olova u Olovu.

Izlaganje će se odvijati u terminima: 09:00 do 12:00; 12:30 do 14 h.

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom oglasu, povlačit će zakonske posljedice.

Broj:2/22
Olovo,22.02.2022. godine

                                                                                   Komisija za izlaganje podataka

                                                                                   _________________________

Natrag