Izrađen nacrt novog teksta Pravilnika o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja Federacije BiH - FGU

Novosti pregled

Izrađen nacrt novog teksta Pravilnika o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja Federacije BiH

11.09.2019 13:41

 

Poštovani,

Ovim putem vas želimo informirati da je Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove u sklopu planiranih aktivnosti za 2019. godinu pripremila nacrt novog Pravilnika o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja na temelju postojećeg Zakona o katastru komunalnih uređaja.

Pravilnik je u ime Federalne uprave izradila međuinstitucionalna radna skupina, a Pravilnik uvodi elektronsko vođenje i održavanje podataka katastra komunalnih uređaja, modernizira i detaljno propisuje način izrade i predaje geodetskih elaborata snimanja KKU, propisuje prihvatljive metodologije geodetskih snimanja te uređuje mnoge druge cjeline vezane za ovaj segment geodetske djelatnosti.

Ovim putem želimo pozvati sve zainteresirane strane da preuzmu Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja Federacije BiH, te da menadžmentu Uprave dostave komentare, sugestije i primjedbe kako bi iste bile razmatrane te u skladu sa opravdanosti istih uključene u završni tekst Pravilnika.

Rok za dostavljanje primjedbi (na email adresu uprava@fgu.com.ba) je 30 dana od dana objave ove informacije.

S poštovanjem,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

 

Tekst Pravilnika možete preuzeti ispod:

Natrag