Isporuka hardverske opreme za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - FGU

Novosti pregled

Isporuka hardverske opreme za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

17.10.2019 12:10

U sklopu aktivnosti implementacije novog donatorskog projekta i nastavka potpore Vlade Norveške koja putem uprave za mapiranje i katastar - Statens kartverk (SK) dugi niz godina podržava zemlje regije Zapadnog Balkana na poljima pripreme i prikupljanja prostornih/geografskih informacija kao i na uspostavljanju servisa kojima se osigurava pristup istima, izvršena je nabava i isporuka hardverske opreme za potrebe funkcioniranja podatkovnog centra Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Predmetna oprema će u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju postojećih kapaciteta podatkovnog centra Federalne uprave za sigurnu i dugoročnu pohranu prostornih/geografskih podataka te osigurati odgovarajuće kapacitete za funkcioniranje sustava za prikupljanje i distribuciju podataka koje Uprava razvija u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, drugim organima Federalne uprave ili samostalno.

Nakon provedene javne nabave koju je vršio donator, Vlada Norveške putem uprave za mapiranje i katastar - Statens kartverk (SK), isporuku i instalaciju predmetne opreme će 17.10.2019. godine izvršiti dobavljač Katarina d.o.o. Mostar.

Natrag