INSPIRE KONFERENCIJA 2017 - FGU

Novosti pregled

INSPIRE KONFERENCIJA 2017

08.09.2017 10:50

Ovogodišnja INSPIRE konferencija održana je 4. i 5. rujna u Kehlu, Njemačka, te od 6. do 8. rujna u Strasbourgu, Francuska. Organiziranjem INSPIRE konferencije 2017. vlade Njemačke i Francuske su u partnerstvu s Europskom komisijom željele naglasiti važnost prekogranične suradnje te potaknuti razmjenu prostornih podataka koja bi koristila građanima, okolišu te gospodarstvu u globalu.

 Na konferenciji je sudjelovalo više od tisuću kreatora politika, korisnika javnog i privatnog sektora, proizvođača podataka, usluga i aplikacija, stručnjaka i studenata.

Održane su mnogobrojne radionice, plenarni i tematski sastanci, posteri, komercijalne izložbe i društveni događaji.

Također, održan je i sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta i informativni sastanak ravnatelja geodetskih uprava iz regije uključenih u IMPULS projekt. U okviru redovitih radionica INSPIRE konferencije održana je i prezentacija o provedbi IMPULS projekta, s posebnim naglaskom na dobrobiti ovoga projekta.

Na konferenciji su sudjelovali gosp. Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gđa Slobodanka Ključanin, nacionalna koordinatorica IMPULS projekta za FBiH, i gosp. Nedim Hadžiosmanović, član IMPULS tima Federalne geodetske uprave za harmonizaciju prostornih podataka.

Natrag