Informacija o učešću u radu ljetne škole Erasmus+ programa GEOBIZ projekta od 13. do 17. rujna 2021. - FGU

Novosti pregled

Informacija o učešću u radu ljetne škole Erasmus+ programa GEOBIZ projekta od 13. do 17. rujna 2021.

16.09.2021 12:41

Druga ljetna škola (obuka nastavnika za korištenje novih tehnologija u oblasti geoinformatike na stvarnim slučajevima iz prakse) je održana u periodu od 13. do 17. rujna 2021. godine u Dubrovniku. U okviru ljetne škole je gosp. Denis Tabučić, pomoćnik ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održao pozivno predavanje pod naslovom „Budućnost geodezije i geoinformatike – iz perspektive geodetske uprave“.

Na ljetnoj školi je održan i 4. sastanak Nadzornog odbora GEOBIZ projekta kojim predsjedava gđa Slobodanka Ključanin – predstavnica FGU, a na dnevnom redu sastanka se raspravljalo o stupnju realizacije GEOBIZ projekta, razvoju kurikuluma i osposobljavanju nastavnog osoblja, formi i stupnju realizacije poslovno-akademske suradnje, te suradnje između sveučilišta s jedne strane te privatnog i javnog sektora s druge strane.

Cilj GEOBIZ projekta je:

-          uspostava novih formi kooperacije između akademskih zajednica i poslovnih subjekata vezano za proces obuke studenata i zaposlenika u oblasti geoinformatike,

-          stvaranje odgovarajuće platforme za podršku izvrsnosti u geoinformatici,

-          obuka nastavnika za primjenu geoinformatike u realnom sektoru

-          realizacija nabave nove opreme i tehnologija za obuku studenata i sudionika cjeloživotnog učenja za korištenje i obradu prostornih podataka.

Uloga geodetskih uprava je da sudjeluju u radu Nadzornog odbora projekta i da prate i usmjeravaju rad projekta kako bi sa sveučilišta izašao kvalitetan kadar koji se može bez poteškoća uklopiti u svakodnevne aktivnosti geodetskih uprava.

Natrag