GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA - FGU

Novosti pregled

GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA

04.10.2017 08:28

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović sa predsjednicom EuroGeographicsa, gđom.  Ingrid Vanden Berghe

Redovita godišnja skupština EuroGeographicsa održana je od 1. do 3. listopada 2017. godine u Beču (Austrija). Domaćin ovogodišnje skupštine bila je geodetska uprava Republike Austrije - Bundesamt fur Eich-und Vermessungswesen (BEV).

Na samom početku sve članove je pozdravila i poželjela dobrodošlicu predsjednica EuroGeographicsa gđa Ingrid Vanden Berghe, potom se prisutnima obratio domaćin skupa gosp. Werner Hoffmann, ravnatelj austrijske geodetske uprave, a skupštinu je otvorio zamjenik ministra znanosti, istraživanja i gospodarstva Republike Austrije gosp. Matthias Tschirf.

Glavne teme u okviru ovogodišnje skupštine odnosile su se na utjecaj najnovijih tehnologija i njihovu primjenu u kontekstu sigurnosti podataka. Održan je i okrugli stol na kojem su se tražili odgovori na najaktualnija pitanja iz domena utjecaja najnovijih tehnologija.

Usvojena je i Strategija EuroGeographicsa za razdoblje 2017. - 2020., zatim Izvješće o radu Upravnog odbora, kao i financijski dokumenti. Izabrana su i dva nova člana Upravnog odbora za sljedeće dvogodišnje razdoblje.

Sljedeća redovita godišnja skupština održat će se iduće godine u Pragu (Republika Češka). Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je članica EuroGeographicsa od 2006. godine, a ovogodišnjoj skupštini je prisustvovao ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović.

 

Natrag