FEDERALNI MINISTAR POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA KEMAL HRNJIĆ U SLUŽBENOM POSJETU UPRAVI - FGU

Novosti pregled

FEDERALNI MINISTAR POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA KEMAL HRNJIĆ U SLUŽBENOM POSJETU UPRAVI

25.09.2023 16:21

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić je sa suradnicima boravio u posjetu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove 25. rujna 2023. godine i održao sastanak sa ravnateljem Željkom Obradovićem i njegovim suradnicima.

Na sastanku su razgovarali o modalitetima suradnje dvaju institucija imajući u vidu nadležnosti i širok spektar moguće suradnje. Sudionici sastanka su se posebno osvrnuli na razmjenu dokumentacije u okviru baze podataka katastra nekretnina.

Ravnatelj Željko Obradović je upoznao goste sa trenutnim aktivnostima i projektima koje realizira Federalna geodetska uprava sa posebnim naglaskom na usuglašavanje katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka, izlaganje podataka izmjere na javni uvid te ostalih uspješnih projekata u sektoru zemljišne administracije.

Natrag