EDUKACIJA U OKVIRU RERP AF PROJEKTA ODRŽANA U LIVNU - FGU

Novosti pregled

EDUKACIJA U OKVIRU RERP AF PROJEKTA ODRŽANA U LIVNU

03.11.2021 20:44

Četvrta u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno financiranje (RERP AF) je održana u Livnu od 3.-4. studenog 2021. godine.

Pored aktivnosti Projekta registracije nekretnina - Dodatno financiranje sa posebnim osvrtom na glavnu aktivnost projekta – usuglašavanje podataka zemljišne knjige i katastra, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i angažirani konsultanti jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina FBiH su predstavili i Pravilnik o satelitskim mjerenjima u geodeziji, Pravilnik o snimanju detalja (nacrt), Pravilnik o održavanju katastra komunalnih uređaja i Pravilnik o održavanju izmjere i katastra nekretnina (nacrt).

Ciljna skupina edukacije su bili uposlenici službi za katastar, članovi povjerenstava za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta te predstavnici privatne geodetske prakse sa područja Hercegbosanske županije. Nakon svih prezentacija održana je i kvalitetna rasprava sa sudionicima edukacije.

U okviru Plana edukacija za projekt RERP AF 2021. godine su također planirane edukacije u Sarajevu i Zenici tijekom studenog tekuće godine, te veći broj edukacija koje će se uslijed okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19 oboljenja održati online.

Natrag