Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

2020

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na 249. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 28.12.2020. godine imala tri točke na dnevnom redu,...

Nakon uspješno provedenih domaćih procedura odobravanja provođenja projekta te ratifikacije sporazuma o zajmu (dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina)...

Dvadeset druga sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 14.12.2020. godine. Na sjednici su...

Nakon što su održane sesije u Mostaru, Sarajevu, Bihaću i Tuzli, što je provedeno u suradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, Federalna uprava za geodetske i...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 9.12.2020. godine održan sastanak na kojem su sudjelovali ravnateljica Republičke uprave za...

Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik ravnatelja u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih...

Dvadeset prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 30.11.2020. godine. Na sjednici su...

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH i svojim zaključcima...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u suradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao...

Na temelju članka 71. Zakona o izmjeri i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i...

Na temelju članka 71. Zakona o izmjeri i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su prošloga tjedna održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovite misije...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

U prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovite nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od...

Generalna skupština EuroGeographicsa za 2020. godinu će uslijed pandemije Covid-19 oboljenja i stalnih ograničenja putovanja i kontinuiranih mjera socijalnog udaljavanja...

Vlada Federacije BiH je krajem 2014. godine donijela Uredbu o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 85/14), kojom se...

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektroničkim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i predstavnici firme „Trafficon d.o.o.“, izvođača radova na izradi projekta komasacije za retenziju...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

Ravnatelji entitetskih uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović i gđa. Bosiljka Predragović su 22.09.2020. godine potpisali Dodatak...

Zajednički sastanak ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp....

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je održan sastanak na kojem su sudjelovali ravnateljica gđa Bosiljka Predragović,...

Unutar komponente Registra cijena nekretnina u okviru CILAP projekta se trenutno provode aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina. U tu svrhu je...

Sastanak sa predstavnicima općine Ilidža je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.7.2020. godine. Na sastanku su sudjelovali...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je uz podršku CILAP projekta i aktivnosti financiranja iz proračunskih sredstava Federacije BiH te zajedničkog...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i člana...

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i trezora gosp. Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH gosp....

Godišnji sastanak UN-GGIM: Europe za 2020. godinu je održan 22.06.2020. godine putem online platformi za komunikaciju s obzirom na situaciju izazvanu pandemijom Corona virusa...

Nakon zajedničkih pregovora članova Upravnog odbora Eurogeographicsa i članova Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove na čelu sa ravnateljom gosp....

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”), te...

Devetnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektroničkim putem 20.5.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koja se realizira kroz...

Izvanredna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 29.04.2020. godine putem online platformi za komunikaciju. Sudjelovalo je preko 72 delegata iz više od 50...

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama“ je...

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa ravnateljima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske...

Sukladno novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovite misije održao online sastanke sa...

Sukladno novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovite misije održati online sastanke sa...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...

Radni sastanak glede realizacije projekta „ Registracija nekretnina“ i ostalih aktivnosti sektora zemljišne administracije koje se implementiraju u Općini Kiseljak je...

U suorganizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Saveza općina i gradova Federacije BiH u službenim prostorijama Grada Mostara održana je prva u...

Poštovani korisnici usluga i podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, ovim putem vas želimo informirati da će podaci i usluge (javne i...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana...

U Gruntovnici Općinskog suda u Kiseljaku nastavlja se proces uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Podastinje, Brestovsko i Gomionica, te je Poziv...

Odbor izvršnih ravnatelja Svjetske banke odobrio je 05. ožujka 2020. godine dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina – faza II u Bosni i Hercegovini. Ukupna...

Sastanak glede nastavka provođenja projekta komasacije zemljišta na području općine Odžak uključujući i uređenje zemljišta izgradnjom cestovne i kanalske mreže je...

Na temelju članka 32. stavak (1) i članka 34. stavak (2). Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni...

Radionica u sklopu 3. komponente CILAP projekta „Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama“ je održana u...

Rukovoditeljica poslovanja i upravljanja udruženjem, gđa Sallie Payne Snell i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, su posjetile Federalnu upravu za...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Sastanak povodom prezentacije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra Republike Hrvatske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH i svojim...

Zajednički sastanak na kojemu su sudjelovali Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, gosp. Željko Obradović, ravnatelj Federalne...

Početna radionica SPATIAL II projekta održana je u Skoplju, Sjeverna Makedonija od 05. do 07.02.2020. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske je prethodno...

Sastanak u okviru projekta Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (GEOBIZ) je održan u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu...

Redoviti godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan...

Radna skupina za izradu Pravilnika o podjeli na listove službenih topografskih karata i planova i Uputstva o vizualizaciji podataka Temeljne topografske baze podataka (TTB)...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sukladno svojim nadležnostima izradila je slijedeće karte :