Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

2013

Poštovani, kako ste od ranije upoznati Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove je uspješno završila implementaciju projekta jedinstvenog softvera za...

Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Nermin Nikšić je 22.7.2013. godine u Sarajevu tokom svečane ceremonije, koju je organizirala Federalna uprava za...

“SVEČANA CEREMONIJA PUŠTANJA U RAD JEDINSTVENOG SOFTVERA ZA KATASTAR (KATASTAR.BA) I INTERNET PREZENTACIJE KATASTARSKIH PODATAKA FEDERACIJE BIH”

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta između Federalne uprave...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP) izaslanstvo Federalne uprave za geodetske i...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović zajedno sa predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS-e i...

CILAP projekt podržava inicijativu (2013. – 2018.) financiranu od strane Svjetske banke i sve aktivnosti su dogovorene i usuglašene s aktivnostima na Projektu za...

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), uz sudjelovanje predstavnika dvije entitetske...

U Budvi, Crna Gora, je u razdoblju od 16. do 22. 6. 2013. godine održana radionica u okviru programa Greater than Leadership (GTL) „Inclusive and Informed Land...

Predstavnici Svjetske banke boravili su od 10. do 14. lipnja 2013. godine u posjetu institucijama zemljišne administracije u BiH. Izaslanstvo je predvodio gosp. Mika-Peterri...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta između...

U Leuvenu, Belgija, je od 11. do 12. lipnja 2013. godine održana izvanredna generalna skupština EuroGeographicsa. Ovaj vid okupljanja, koji je dogovoren na prethodnoj...

U Beogradu (Republika Srbija) je 3. i 4. lipnja 2013. godine održana VI. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka. Konferenciju je svečano...

Tijekom prošlog tjedna, 12. – 17.5.2013. godine, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove te Republičke geodetske uprave Republike Srpske...

U Sarajevu je 14. 5. 2013. godine održan sastanak Upravnog odbora projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i...

U Mostaru (BiH) su 16. i 17. 5. 2013. održani Nacionalni dan i Inspire konferencija na kojima su prisustvovali predstavnici geodetskih uprava i institucija BiH – korisnici...

U Skoplju (Makedonija) je 24. 4. 2013. godine održan regionalni INSPIRE forum na kojem su prisustvovali predstavnici svih sedam zemalja korisnika regionalnog INSPIRATION...

U Bosni i Hercegovini se provodi projekt Registracija nekretnina u BiH, koji se financira sredstvima Svjetske banke, a potpora ovom projektu je projekt "CILAP", koji...

U Zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu 22.04.2013. godine u 12 sati održana je ceremonija potpisivanja Sporazuma o implementaciji Projekta „Javne službe za...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 18. 4. 2013. godine posjetili općinu Kladanj. U sklopu posjeta održan je sastanak u prostorijama...

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 22. 4. 2013. godine u 12 sati, održat će se ceremonija potpisivanja Sporazuma o implementaciji projekta...

U Zenici je 11. 4. 2013. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Zenica, a u svezi s provedbom dijela Plana...

U prostorijama općine Orašje je 4. 4. 2013. godine održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 2. 4. 2013. godine izvršena primopredaja satelitskih prijamnika, koji su pribavljeni u okviru...

U uredu ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 2. 4. 2013. godine planirana primopredaja satelitskih prijamnika koji su pribavljeni u okviru...

Tijekom prošlog tjedna, 17. – 23. 3. 2013. godine, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove te Republičke geodetske uprave Republike Srpske su...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 13. 3. 2013. godine održan je sastanak s INSPIRATION projektnim timom. Ravnatelj Uprave gosp. Željko...

U skladu s predviđenim aktivnostima projekta Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini (CILAP), čiji je sporazum...

U Draču (Albanija) je 5. 3. 2013. godine održana regionalna konferencija na kojoj su prisustvovali predstavnici svih sedam zemalja korisnika regionalnog INSPIRATION projekta....

U Sarajevu je 26. 2. 2013. godine u hotelu Holiday Inn održana ceremonija potpisivanja sporazuma između entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Vlade...

Ovih se dana u medijima pojavljuju razne informacije oko popisa stanovništva u BiH i navodnim neriješenim pitanjima i poteškoćama koje mogu čak u pitanje...

U Banjaluci je 12. 2. 2013. godine u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a potpisan ugovor između entitetskih uprava za geodetske i...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je nakon uspješne realizacije projekta izrade Modela podataka katastra nekretnina, koji je bio osnova za uspješnu...