Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Lipanj 2023

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH –...

Dana 26.06.2023. godine održana je trideseta šesta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Ravnatelj Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, gosp. Antonio Šustić sa svojim suradnicima je posjetio Federalnu upravu za geodetske i...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 12. lipnja 2023. godine održali sastanak sa predstavnicima Socijalne...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu Plana edukacija za 2023. godinu organizirala dvodnevnu radionicu za...

Dana 08.06.2023. godine u Sarajevu je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi,...

Nacionalni dan Kraljevine Švedske (06.06.), najveći državni praznik i dan velikog ponosa građana Kraljevine Švedske je obilježen 7. lipnja...

Dana 02.06.2023. godine u Mostaru je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi,...