Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Ožujak 2023

Ravnatelj Federalne uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnik gosp. Sead Hadžić posjetili su općinu Kiseljak 29.3.2023. godine i razgovarali...

Radni sastanak u okviru detaljnog definiranja obima projektnih aktivnosti u sklopu faze odobravanja novog projekta donatorske podrške Kraljevine...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Čitluk je održan u prostorijama uprave...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Redovita Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine...

Europsko vijeće geodeta ( The Council of European Geodetic Surveyors–CLGE) je zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a...

Sastanak glede stupnja realizacije projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije na području grada Mostara je održan u prostorijama...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Kladanj je održan u prostorijama uprave...

Godišnji ugovor za obnovu izmjere na području općine Ilidža (k.o. Blažuj, Osijek, Butmir i Hrasnica) je potpisan u prostorijama Federalne...

Novi Katalog metapodataka IPP FBiH je pušten u rad 6.3.2023. godine. Naime, u prethodnom je periodu aktivnim radom Federalne uprave za geodetske i...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za agropedologiju....