Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Studeni 2022

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinacijsko tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH -...

Dana 17.11.2022. godine je održana trideset druga sjednica Vijeća IPP FBiH u okviru konferencije “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka...

Završni sastanak u okviru donatorskog projekta regionalne suradnje je održan u prostorijama Norveške uprave za katastar i mapiranje u Oslu,...

Konferencija "3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Predstavnici Svjetske Banke su u okviru nadzorne misije implementacije projekta Registracije nekretnina – Dodatno financiranje (RERP AF) boravili...

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SRBiH“, br. 14/78, 12/87 i 26/90; „Službeni list RBiH“,...