Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Kolovoz 2022

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem GNSS opreme....

Dana 30.08.2022. godine održana je trideseta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na...

Radionica sa ciljem detaljnog definiranja obima projektnih aktivnosti je održana u periodu od 21. do 25.08.2022. godine u Gavle-u (Kraljevina...

U prostorijama Gradske uprave Grada Mostara održan je sastanak ravnatelja Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željka...