Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Veljača 2022

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH...

Dana 23.02.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Arhiva Federacije BiH je održan u prostorijama uprave 22.2.2022. godine. Na sastanku je...

Opća skupština EuroGeographicsa – europske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i...

Jednodnevna edukacija na temu financijskog upravljanja, kontrole i obveza implementiranja FUK-a je održana u prostorijama Federalne geodetske uprave 9.2.2022. godine....

U Banja Luci je 02.02.2022. godine održan redoviti godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u...

Zajednički sastanak predstavnika dvaju entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je održan u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne...