Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Siječanj 2022

Predstavnici Federalne geodetske uprave, gosp. Željko Obradović, direktor i pomoćnici direktora gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, posjetili su 21. siječnja 2021....

Dana 19. siječnja 2022. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) posjetila je grupa studenata Odjela za geodeziju i geoinformatiku zajedno s...

Ravnatelj Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici ravnatelja gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić posjetili su 20. siječnja 2022. godine...

U organizaciji Eurogeographics-a dana 19. siječnja 2022. godine održan je webinar za predstavnike (direktore) katastarskih i kartografskih agencija. Tema webinara je bila...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 12. siječnja 2022. godine organizirano preuzimanje geodetske opreme. Predmetna oprema je osigurana...