Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Prosinac 2021

Sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove gosp. Željko Obradović sa suradnicima, gradonačelnik Grada Mostara...

Dvadeset šesta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20. prosinca 2021. godine. Na sjednici su...

Dana 16.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru realizacije plana edukacija Projekta registracije nekretnina -...

Sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović sa suradnicima i gradonačelnik Širokog Brijega gosp. Miro Kraljević sa suradnicima je održan...

Radionica pod nazivom „Digitalna transformacija, podaci i AI na području Zapadnog Balkana“ je održana u Skoplju, Sjeverna Makedonija je u periodu od 09. do 11.12.2021...

Nakon provedenog postupka javne nabave u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim pružateljem usluga...

U okviru planiranih aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno financiranje, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizira Dan otvorenih...