Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Srpanj 2021

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 14.7.2021. godine održan sastanak na kojem su sudjelovali ravnateljica Republičke uprave za...

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi vijeća nadležnih institucija sukladno rješenju Vlade Federacije...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koji se realizira kroz...