Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Listopad 2020

Na temelju članka 71. Zakona o izmjeri i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i...

Na temelju članka 71. Zakona o izmjeri i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su prošloga tjedna održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovite misije...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

U prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovite nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od...

Generalna skupština EuroGeographicsa za 2020. godinu će uslijed pandemije Covid-19 oboljenja i stalnih ograničenja putovanja i kontinuiranih mjera socijalnog udaljavanja...

Vlada Federacije BiH je krajem 2014. godine donijela Uredbu o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 85/14), kojom se...