Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Travanj 2020

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koja se realizira kroz...

Izvanredna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 29.04.2020. godine putem online platformi za komunikaciju. Sudjelovalo je preko 72 delegata iz više od 50...

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama“ je...

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa ravnateljima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske...

Sukladno novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovite misije održao online sastanke sa...

Sukladno novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovite misije održati online sastanke sa...