Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Veljača 2020

Sastanak glede nastavka provođenja projekta komasacije zemljišta na području općine Odžak uključujući i uređenje zemljišta izgradnjom cestovne i kanalske mreže je...

Na temelju članka 32. stavak (1) i članka 34. stavak (2). Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni...

Radionica u sklopu 3. komponente CILAP projekta „Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama“ je održana u...

Rukovoditeljica poslovanja i upravljanja udruženjem, gđa Sallie Payne Snell i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, su posjetile Federalnu upravu za...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Sastanak povodom prezentacije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra Republike Hrvatske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH i svojim...

Zajednički sastanak na kojemu su sudjelovali Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, gosp. Željko Obradović, ravnatelj Federalne...

Početna radionica SPATIAL II projekta održana je u Skoplju, Sjeverna Makedonija od 05. do 07.02.2020. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske je prethodno...

Sastanak u okviru projekta Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (GEOBIZ) je održan u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu...