Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Studeni 2019

Seminar na temu izlaganja podataka katastra na javni uvid i uspostave katastra nekretnina je održan u organizaciji Projekta registracije nekretnina Federacije BiH i Federalne...

Studenti II. godine Građevinskog fakulteta Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni redovitom profesoricom Sveučilišta dr.sc. Snježanom Musa su 18....

Radionica u okviru komponente 4 CILAP projekta: Podrška razvoju geodetske infrastrukture i metoda je održana u periodu 11. -12. studenoga 2019. godine u Banja Luci. Radionicu...

Završna konferencija IMPULS projekta je održana u Banja Luci od 12.-14. studenoga 2019. godine u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove...

Postavljanjem pločice s kućnim brojem 30 na zgradu Općine 11.11.2019. godine, simbolično je obilježen početak označavanja na području općine Posušje. Načelnik...

Na sastanku Porezne uprave Federacije BiH sa predstavnicima županijskog poreznog ureda Sarajevo donesen je zaključak da se organizira edukacija za rad sa aplikacijom Registra...

Studenti Građevinskog fakulteta Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni doc.dr. Jasminom Taletovićem su 5. studenog 2019. godine posjetili Federalnu upravu...

U organizaciji Geodetskog društva Herceg-Bosne u Neumu je održan IV. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan od 29. do 31....