Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Listopad 2019

Završni sastanak sa članovima misije Svjetske Banke je održan 28. listopada 2019. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Sudjelovali...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 21.-25. listopada 2019. godine u Mostaru je održana radionica u okviru komponente 3: Podrška uspostavi...

Nadzorna misija Svjetske Banke je u posjetu Bosni i Hercegovini 21.-28. listopada 2019. godine, a svrha misije je unaprijediti pripremu dokumenta o dodatnom financiraju i...

Pripremni sastanak sa predstavnicima općinskih sudova i općina/gradova, čije su katastarske općine predloženu za fazu IX u realizaciji Projekta registracije nekretnina je...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 195. redovitoj sjednici održanoj u Sarajevu 17.10.2019. godine usvojila novi tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju Federalne uprave...

Federalna uprava za geodetske i imovinske - pravne poslove je u 2019. godini kroz aktivnosti donatorskog projekta Kraljevine Norveške i vlastitim sredstvima realizirala...

U sklopu aktivnosti implementacije novog donatorskog projekta i nastavka potpore Vlade Norveške koja putem uprave za mapiranje i katastar - Statens kartverk (SK) dugi niz...

Nakon objavljivanja Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/19), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u...

Redovita godišnja skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu održana je u Manchester-u, Velika Britanija u periodu od 7. do 10. listopada, a ovogodišnji domaćin je bila...

Radni sastanak sa predstavnicima općine Usora održan je 2.10.2019. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na temu uspostave Adresnog...