Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Ožujak 2019

Godišnja konferencija Svjetske Banke „Land and Poverty 2019“ (Zemljište i siromaštvo), pod radnim nazivom „Catalyzing Innovation“ (Kataliziranje inovacija) je...

Radionica IMPULS projekta na temu uređivanja metapodataka je održana u Sarajevu 28. ožujka 2019. godine. IMPULS projekt ima za cilj prijenos znanja stručnom osoblju koje...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu svojih nadležnosti započela i gravimetrijsku izmjeru Federacije BiH. Projekt je financiran sredstvima...

Na osnovu članka 32. stavak (1) i članka 34. stavak (2). Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Zajednička sjednica nadležnih povjerenstava za granicu BiH i Crne Gore, s ciljem nastavka aktivnosti na sprovođenju Ugovora o granici između BiH i Crne Gore je održana 22....

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u okviru Švedskog donatorskog projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka...

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (RERP) i uz podršku Švedskog donatorskog CILAP projekta “Izgradnja kapaciteta i procedura u...

Završna radionica SPATIAL REGION projekta na temu „Buduća suradnja i strateško planiranje“ je održana 12. i 13. ožujka 2019. godine u Podgorici, Crna Gora. Radionicu...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Sarajevske Županije 6.ožujka 2019. godine....

Završni sastanak u okviru nadzorne misije Svjetske Banke te donatorski koordinacijski sastanak su održani u prostorijama Ureda Svjetske Banke u Bosni i Hercegovini. Navedeni...