Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Svibanj 2018

U Budvi, Crna Gora je 30. i 31. svibnja 2018. godine održana XI. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

Službena svečanost povodom puštanja u rad portala „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina“ će se održati u utorak 05. lipnja 2018. godine u 11.00 sati,...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

U Sarajevu je 23. svibnja 2018. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa predstavnicima katastarskih ureda jedinica...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 22. do 25. svibnja 2018. godine, u Sarajevu je održana radionica sa ciljem nastavka podrške Federalnoj upravi...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, a uz direktnu podršku švedskog donatorskog projekta CILAP („Jačanje izgradnje kapaciteta i...

Izvanredna generalna skupština EuroGeograpshicsa je održana u Leuvenu, Belgija 15. i 16. svibnja 2018. godine a na događaju je ovom prilikom sudjelovalo preko 63 delegata iz...

U Banja Luci je 15. svibnja 2018. godine održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke sa predstavnicima entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove a...

U Zeničko-dobojskoj županiji je dana 9. svibnja 2018. godine održan seminar pod nazivom “Projekti zemljišne administracije u Zeničko- dobojskoj županiji - iskustva,...

Nadzorna misija Svjetske banke zajedno sa timom Organizacija za prehranu i poljoprivredu-FAO je u posjetu Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg u Federaciji Bosne i...