Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Listopad 2014

U okviru švedskog projekta CILAP u razdoblju od 27. do 29. listopada 2014. godine na Jahorini je održana radionica pod nazivom ,,Izgradnja kapaciteta za unapređenje...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 27. 10. 2014. godine izvršena primopredaja satelitskih prijemnika i totalnih stanica, koji su...

U okviru CILAP projekta Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, a u suradnji s Lantmäterietom (švedska državna uprava za...

Redoviti godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i rukovoditelja radnih skupina održan je na Vlašiću od 21. do 22. 10. 2014. godine. Svrha sastanka je bila priprema za...

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 8. 10. 2014. godine, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih...

Jesenski plenarni sastanak mreže EuroGeographicsa za razmjenu znanja iz oblasti katastra i zemljišne knjige (KEN) održao se 15. 10. 2014. godine, dan prije UNECE WPLA...

U Beču, Republika Austrija, je 16. i 17. 10. 2014. godine održana WPLA radionica pod nazivom „Infrastruktura nekretnina – podobna za uporabu?“, čiji su domaćini bili...

U Zagrebu (Republika Hrvatska) je 14. listopada 2014. godine, u prostorijama Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, održana sjednica Koordinacijskog odbora projekta...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose potpisani su prvi ugovori za projekte usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga. Ovi se projekti...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, a u suradnji s norveškim projektom, u razdoblju od 30. 9. do 2. 10. 2014. godine u Sarajevu je održana radionica s ciljem...

U glavnom gradu Moldavije Kišinjevu je od 28. do 30. rujna održana redovita godišnja skupština Eurogeographicsa, neprofitabilne organizacije koja okuplja i predstavlja...

Radionica održana u razdoblju od 15. do 19. rujna 2014. godine   u Piranu, Slovenija, je četvrta radionica u okviru potkomponente „Izučavanje procjene vrijednosti...