Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Srpanj 2013

Poštovani, kako ste od ranije upoznati Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove je uspješno završila implementaciju projekta jedinstvenog softvera za...

Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Nermin Nikšić je 22.7.2013. godine u Sarajevu tokom svečane ceremonije, koju je organizirala Federalna uprava za...

“SVEČANA CEREMONIJA PUŠTANJA U RAD JEDINSTVENOG SOFTVERA ZA KATASTAR (KATASTAR.BA) I INTERNET PREZENTACIJE KATASTARSKIH PODATAKA FEDERACIJE BIH”

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta između Federalne uprave...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP) izaslanstvo Federalne uprave za geodetske i...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović zajedno sa predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS-e i...