Novosti (arhiva) - FGU

Novosti (arhiva)

Lipanj 2013

CILAP projekt podržava inicijativu (2013. – 2018.) financiranu od strane Svjetske banke i sve aktivnosti su dogovorene i usuglašene s aktivnostima na Projektu za...

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), uz sudjelovanje predstavnika dvije entitetske...

U Budvi, Crna Gora, je u razdoblju od 16. do 22. 6. 2013. godine održana radionica u okviru programa Greater than Leadership (GTL) „Inclusive and Informed Land...

Predstavnici Svjetske banke boravili su od 10. do 14. lipnja 2013. godine u posjetu institucijama zemljišne administracije u BiH. Izaslanstvo je predvodio gosp. Mika-Peterri...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta između...

U Leuvenu, Belgija, je od 11. do 12. lipnja 2013. godine održana izvanredna generalna skupština EuroGeographicsa. Ovaj vid okupljanja, koji je dogovoren na prethodnoj...

U Beogradu (Republika Srbija) je 3. i 4. lipnja 2013. godine održana VI. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka. Konferenciju je svečano...