Novosti - FGU

Novosti

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske organizirala je prvu konferenciju „Dani infrastrukture geoprostornih...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) boravili su od 15. do 16. aprila 2024. godine u studijskoj posjeti...

Ugovori o angažmanu pet konsultanata za DELEF projekat su potpisani u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

Na temelju člana 23. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...