Naslovna - FGU

Novosti

Nacionalni dan Kraljevine Švedske (06.06.), najveći državni praznik i dan velikog ponosa građana Kraljevine Švedske je obilježen 7. lipnja...

Dana 02.06.2023. godine u Mostaru je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi,...

Tjedan učenja o procjeni vrijednosti nekretnina održan je u Seoulu, Republika Južna Koreja, od 22. do 26. svibnja 2023. godine, a organiziran je...

Predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, pomoćnik ravnatelja gospodin Sead Hadžić je u sklopu međunarodne...

Izvanredna generalna skupština EuroGeographics-a za 2023. godinu je održana 25.05.2023. godine putem online platformi za komunikaciju a...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Sastanak predstavnika  Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Ministarstva graditeljstva, prostornog...

Naši partneri