Najava događaja - FGU

Najava događaja

2016

Najava: Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u sklopu projekta Razvojnog programa Ujedinjenih naroda

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave  za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a i predstavnici UNDP-a će 24. 2. 2016. godine, s početkom u 10:00 sati, u zgradi Ujedinjenih naroda u Sarajevu potpisati Memorandum o razumijevanju u sklopu projekta Razvojnog programa Ujedinjenih naroda ...