Katastar - FGU


Poštovani!

Dobro došli na službenu internetsku stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na kojoj možete pronaći katastarske podatke o Vašim parcelama i stanju posjeda na istim. Podatke možete pretraživati po broju katastarske parcele ili broju posjedovnog lista, odnosno katastarskoknjižnog uloška, s tim da ranije trebate odabrati općinu i katastarsku općinu u kojoj se tražena parcela ili posjedovni list, odnosno katastarskoknjižni uložak nalaze. Svi podatci su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao javna isprava. Javne isprave se izdaju u općinskim službama nadležnim za geodetske poslove i katastar.

Naš konačni cilj je da se na ovoj internetskoj stranici mogu pronaći katastarski podatci za svih 79 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, međutim, određene općine trenutačno nemaju podatke u digitalnom obliku, a u nekim općinama se radi na ažuriranju katastarskih podataka. Zbog navedenog razloga, za neke općine nećete moći pronaći katastarske podatke na ovoj internetskoj stranici, ali se intenzivno radi na omogućavanju internetske prezentacije podataka tih općina.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove realizirala Projekt uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH, koji je omogućio sjedinjavanje katastarskih podataka Federacije BiH i njihovu internetsku prezentaciju. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH, čijom se implementacijom postiže bolja kvaliteta i brža usluga građanima, gospodarstvu i ostalim korisnicima katastarskih podataka. Dodatni cilj Projekta je formiranje središnje baze katastarskih podataka Federacije BiH i omogućavanje internetske prezentacije katastarskih podataka Federacije BiH.

Implementacija softvera je financirana iz Projekta registracije zemljišta (kreditna sredstva Svjetske banke) i proračunskih sredstava Vlade Federacije BiH, posredstvom Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove.

U okviru implementacije softvera izvršena je:
• izrada softvera u skladu s postojećim pravnim propisima iz oblasti katastra;
• instalacija softvera, s obukom korisnika u 70 općinskih katastarskih ureda Federacije BiH;
• migracija (konverzija) podataka iz postojećih softvera u novi sustav (softver);
• održavanje u razdoblju od 12 mjeseci.

Softver za katastar Federacije BiH podržava sve procese nad bazom podataka katastra nekretnina propisane Pravilnikom o bazi podataka katastra nekretnina (izrada, održavanje, distribucija i razmjena podataka, čuvanje, zaštita i arhiviranje baze podataka katastra nekretnina). U okviru implementacije softvera uspostavljena je središnja baza katastarskih podataka Federacije BiH i implementirane su funkcionalnosti ažuriranja iste, s promjenama koje se provode u općinskim katastarskim uredima. Središnja baza katastarskih podataka se nalazi u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

S poštovanjem,
Ravnatelj
Željko Obradović, dipl. ing. geod.