Geodetski planovi - FGU

Geodetski planovi

Geodetski plan je detaljni prikaz manjeg dijela Zemljine površine i svih objekata koji se na njoj nalaze u ravnini projekcije. Geodetski planovi su finalni produkt detaljne izmjere zemljišta.
 
Nekada su se planovi izrađivali ručno, ili direktno na terenu (grafička izmjera), ili obradom numeričkih podataka mjerenja u uredu. Danas se izrađuju isključivo digitalni geodetski planovi različitim kompjuterskim programima.
 
Primjena geodetskih planova je vrlo velika, može se reči, u svim djelatnostima gdje su potrebni prostorni podaci. 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspolaže geodetskim planovima za sve općine u Federaciji BiH.