O čemu ovisi dostupnost servisima FBiHPOS sustava? - FGU

FAQ reader (hr)

O čemu ovisi dostupnost servisima FBiHPOS sustava?

Dostupnost servisa FBiHPOS sustava najviše ovisi o raspoloživosti i pouzdanosti GPRS signala. Kako je sustav projektiran za odašiljanje korekcijskih parametara putem mobilnog Interneta, potreban je pouzdan GPRS signal kako bi se korisnik mogao spojiti na FBiHPOS sustav. Uz to, potreban je i prijam signala satelita, kao i prilikom bilo kojeg drugog GNSS mjerenja.

Natrag