Nabavke - FGU

Ažuriran Plan nabavki za 2024. godinu RERP AF (22.05.2024):

Javni poziv za dostavljanje ponuda-  B.1.1.4.4.-9  - Nadogradnja sustava hlađenja Data Centra FGU

10.05.2024. godine

Poziv za dostavljanje ponuda - B.1.3.3. Nabavka i isporuka geodetske opreme – Faza 3

28.03.2024. godine

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Čapljini, Bihaću, Živinicama i Sanskom Mostu

22.03.2024. godine

Ažuriran Plan nabavki za 2024. godinu RERP AF (29.02.2024):

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Orašju, Bihaću, Gradačcu, Živinicama, Sanskom Mostu i Zenici

28.12.2023. godine

Request for Bids Non-Consulting Services - B.2.2.5.- REC and LR system further development and upgrade in accordance with the ICT Strategy

11.12.2023. godine

Poziv za izražavanje interesa - B.2.2.8..-„Implementacija akcionog plana kibernetičke sigurnosti“

Podaktivnost B.2.2.8-A: „Implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS – information security management system)“

7.12.2023. godine

Poziv za izražavanje interesa - B.2.2.8..-„Implementacija akcionog plana kibernetičke sigurnosti“

Podaktivnost B.2.2.8 - B - “Projekt skeniranja ranjivosti i penetracijskog testiranja lokalne mreže i ključnih informacijskih sustava zemljišnoknjižnim i  katastarskim institucijama (katastar.ba i e-grunt)

7.12.2023. godine

Ažuriran Plan nabavki za 2023. godinu RERP AF (20.10.2023):

Poziv za izražavanje interesa - C.1.1.1.-„Studija finansijske održivosti sistema registracije nekretnina i izvodljivosti završetka harmonizacije podataka“ o nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine

07.09.2023. godine

Ažuriran Plan nabavki za 2023. godinu RERP AF (21.07.2023):

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Travniku, Širokom Brijegu, Livnu i Živinicama

20.07.2023. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga skeniranja i indeksiranja katastarske dokumentacije za
digitalni arhiv – FAZA 4

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-23-B.3.2.4

26.06.2023.

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Kiseljaku, Gračanici, Sanskom Mostu, Ljubuškom, Gradačcu, BIhaću, Tešnju, Travniku i Mostaru

18.04.2023. godine

Ažuriran Plan nabavki za 2023. godinu RERP AF (20.3.2023):

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Čapljini, Lukavcu, Širokom Brijegu,Sanskom Mostu, Livnu i Mostaru

13.03.2023. godine

Poziv za izražavanje interesa - C.3.2.1. - „Administrative Assistant“

09.03.2023. godine

Poziv za dostavljanje ponuda - C.3.1.1.-„Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine“

27.02.2023. godine

Poziv za dostavljanje ponuda - B.1.3.2.-3 Nabavka geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine

17.02.2023. godine

Poziv za izražavanje interesa - B.2.2.6. - „Razvoj i specifikacija integrisanih modela podataka, GML i Geojson aplikacijskih shema, poslovnih procesa i upravljanje tokovima rada“

17.02.2023. godine

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Tešnju, Tuzli, Širokom Brijegu, Sanskom Mostu, Srebreniku i Orašju - Odžaku

26.12.2022. godine

Poziv za izražavanje interesa - privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Čitluku, Orašju, Visokom, Sanskom Mostu, Širokom Brijegu, Gračanici i Živinicama

27.10.2022. godine

Ažuriran Plan nabavki za 2022. godinu RERP AF (06.10.2022):

Poziv za dostavljanje ponuda Nabavka geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine - BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-GO-RFB-22-B.1.3.2.

06.10.2022.

Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti  B.1.1.2c-B.1.1.2d  "Tehnička asistencija za izradu projekta za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije arhivskog prostora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"

01.09.2022.

Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti A.1.2.2. "Kampanja javnog informiranja o zamjeni/uspostavi zemljišne knjige na podacima novog premjera u sklopu dodatnog finansiranja za projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH"

Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti A.4.1.2. „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza II“ - SAMO LOT 2

01.06.2022.

Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti A.4.1.2. „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza II“

21.03.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige-faza II

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-22-A.2.1.1.2.

14.03.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga renoviranja zemljišnoknjižnih i katastarskih ureda u Federaciji BiH - faza I

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CW-RFB-21-B.1.1.3.1 - faza I

09.11.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina –
Faza 2

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-A.3.2

24.09.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-GO-RFB-21-B.1.3.1

03.09.2021.

Ažuriran Plan nabavki za 2021. godinu RERP AF (23.07.2021):

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - KAMPANJA JAVNOG INFORMIRANJA O ZAMJENI/USPOSTAVI ZEMLJIŠNE KNJIGE NA PODACIMA NOVOG PREMJERA U SKLOPU DODATNOG FINANSIRANJA ZA PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA U FEDERACIJI BIH

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21- C.2.2.1-A.1.2.1

08.06.2021.

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU IZJAVE INTERESA - Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21-B.1.1.2A

07.06.2021.

Ažuriran Plan nabavki za 2021. godinu RERP AF (25.05.2021):

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21-B.1.1.2A

12.05.2021.

Izmjena poziv za izražavanje interesa - „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“

04.03.2021.

Poziv za izražavanje interesa - „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“

26.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sza usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige-faza 1

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-A.2.1.1.1.

05.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga skeniranja i indeksiranja katastarske dokumentacije za
digitalni arhiv – faza 1

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-B.3.2.1

05.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina –
Faza 1

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-A.3.1

02.02.2021.

Plan nabavki za 2021. godinu RERP AF (06.01.2021):